Majątek i struktura własnościowa

    Majątek i struktura własnościowa

    Majątek i struktura własnościowa

    Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) Izba Administracji Skarbowej  w Opolu  jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

    Pliki do pobrania

    Rejestr zmian