«Powrót

2 maja urzędy skarbowe czynne w godzinach 7.30 - 15.30

2 maja urzędy skarbowe czynne w godzinach 7.30 - 15.30

2 maja urzędy skarbowe czynne w godzinach 7.30 - 15.30

2 maja urzędy skarbowe czynne w godzinach 7.30 - 15.30

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej ustalono, że 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy.

W 2017 r. termin złożenia zeznania podatkowego za 2016 r. upływa w dniu 2 maja.
W związku z koniecznością zapewnienia naszych klientom sprawnej obsługi i wsparcia w rozliczeniu dochodów rocznych, 2 maja urzędy skarbowe województwa opolskiego będą czynne w godz. 7.30-15.30.


Podatnicy, którzy w wyniku rozliczenia dochodów wykazali podatek do zapłaty, będą mogli uregulować należność w kasie funkcjonującej na terenie urzędu.