«Powrót

Funkcjonariusze KAS zlikwidowali nielegalny salon gier w Głubczycach

Funkcjonariusze KAS zlikwidowali nielegalny salon gier w Głubczycach

Funkcjonariusze KAS zlikwidowali nielegalny salon gier w Głubczycach

Funkcjonariusze  Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego weszli do nielegalnego salonu gier w Głubczycach i zajęli 5 automatów

Funkcjonariusze  Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego weszli do nielegalnego salonu gier w Głubczycach i zajęli 5 automatów, gotówkę pochodzącą z nielegalnych transakcji hazardowych oraz urządzenie rejestrujące obraz z kamer monitoringu.Działania prowadzone były wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej  Policji w Głubczycach.

Akcja miała miejsce  23 czerwca 2017 r. w godzinach wieczornych. Lokal, w którym organizowano nielegalne gry na automatach był od pewnego czasu monitorowany przez funkcjonariuszy.Organizatorzy procederu wyposażyli  salon w  system monitoringu zewnętrznego, wpuszczając do środka tylko osoby znane personelowi, stąd przeprowadzenie kontroli było utrudnione.Po kilku nieskutecznych wezwaniach do otwarcia lokalu mundurowi podjęli decyzję o siłowym otworzeniu drzwi. W salonie zastano cztery osoby: trzech graczy i jedną osobę z obsługi. Ponieważ wewnątrz znajdowały się  dwa zamknięte pomieszczenia, do których mundurowi nie  otrzymali  kluczy, wezwano do pomocy funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy dokonali ich otwarcia. Tam  znaleziono cztery małe sejfy zamykane szyfrowo zawierające  gotówkę w łącznej kwocie 8 000 zł oraz klucze  i piloty  do obsługi kontrolowanych automatów. Dzięki  ich znalezieniu możliwe było przeprowadzenie eksperymentów na tych urządzeniach, które potwierdziły, że na automatach zainstalowane były gry o charakterze losowym.

W toku podjętych czynności  prócz automatów zabezpieczono także urządzenie rejestrujące obraz z kamer monitoringu oraz środki finansowe w gotówce pochodzące z nielegalnych transakcji hazardowych w wysokości 11 650 zł.

*******       

1 kwietnia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o grach hazardowych zakazujące posiadania automatów do gier, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie. Nowela rozszerza również katalog podmiotów, które podlegają odpowiedzialności  z tytułu łamania przepisów w tym zakresie. Karom pieniężnym podlegają nie tylko organizatorzy nielegalnych gier, ale również właściciele  lokali, w których znajdują się niezarejestrowane automaty, a w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa. Wysokość takiej kary ustawodawca określił na 100 000 zł od każdego automatu.