«Powrót

Opolska KAS i KWP podpisały porozumienie o współpracy

Opolska KAS i KWP podpisały porozumienie o współpracy

Opolska KAS i KWP podpisały porozumienie o współpracy

Barbara Bętkowska-Cela - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej oraz  insp. Jarosław Kaleta - Komendant Wojewódzki Policji podpisują porozumienie o współpracy
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej oraz  Komendant Wojewódzki Policji po podpisaniu  porozumienia

Barbara Bętkowska-Cela - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej oraz  insp. Jarosław Kaleta - Komendant Wojewódzki Policji zawarli porozumienie o  współdziałaniu pomiędzy jednostkami opolskiej KAS i KWP w Opolu.

Porozumienie zostało podpisane 6 kwietnia w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Umowa ma na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej współpracy  jednostek opolskiej KAS i Policji zarówno w obszarze koordynacji wspólnych działań i czynności kontrolnych, jak również w zakresie wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń.

Strony porozumienia zobowiązały się także  do współdziałania w obszarze logistycznym oraz w zakresie  doskonalenia metodyki wykonywania czynności służbowych i organizacji szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników.