«Powrót

Opolska KAS i WIORiN podpisały porozumienie o współpracy

Opolska KAS i WIORiN podpisały porozumienie o współpracy

Opolska KAS i WIORiN podpisały porozumienie o współpracy

Opolska KAS i WIORiN będą współdziałały  w obszarze nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin
Barbara Bętkowska-Cela - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej oraz  Izabela Kik  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa podpisują porozumienie

Barbara Bętkowska-Cela - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej oraz  Izabela Kik  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa podpisały  porozumienie o współpracy.  Umowa dotyczy współdziałania w zakresie nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin.

Porozumienie zostało podpisane 16 kwietnia w siedzibie Administracji Skarbowej w Opolu. Umowa ma na celu zapewnienie efektywnej i skutecznej współpracy Izby Administracji Skarbowej w Opolu i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz podległych im organów w zakresie nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin oraz zapobieganiu nielegalnemu przywozowi na terytorium naszego kraju tych towarów.

Strony porozumienia zobowiązały się do współdziałania zarówno w zakresie realizacji czynności kontrolnych, jak też w obszarze wymiany informacji  i organizacji wspólnych szkoleń.