«Powrót

Poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

Poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

Poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia wolnych dni od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej, poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. jest dniem wolnym od pracy, a dniem pracującym dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej jest sobota 9 września 2017 r.