«Powrót

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Kluczborku szkolili mikroprzedsiębiorców

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Kluczborku szkolili mikroprzedsiębiorców

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Kluczborku szkolili mikroprzedsiębiorców

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Kluczborku szkolili mikroprzedsiębiorców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości

27 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kluczborku zorganizowano szkolenie dla mikroprzedsiębiorców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych  oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kluczborku.

Jego tematem były przede wszystkim  kwestie związane z nowymi   zasadami raportowania w zakresie Jednolitego  Pliku Kontrolnego. Pracownicy Urzędu Skarbowego wyjaśniali uczestnikom spotkania czym jest Jednolity Plik Kontrolny( JPK) oraz przedstawili  obowiązki , ale także  korzyści dla przedsiębiorców związane z jego wprowadzenia .

W trakcie szkolenia urzędnicy skarbowi przestrzegali także podatników, jak chronić się przed nieuczciwą konkurencją i nie wpaść w tryby karuzeli podatkowej. Omawiali m.in. instrumenty pozwalające na weryfikację wiarygodności kontrahentów, zwracali  uwagę na zagrożenia związane z aktywnością zorganizowanych grup przestępczych, a także pokazywali  konsekwencje związane  z wystawianiem i wprowadzaniem do obiegu prawnego fikcyjnych faktur.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, podejmowali dyskusje oraz wyrazili chęć kontynuowania szkoleń w tym zakresie.