«Powrót

Przedstawiciele Pierwszego Urzędu Skarbowego uczestniczyli w „Tygodniu Przedsiębiorcy”.

Przedstawiciele Pierwszego Urzędu Skarbowego uczestniczyli w „Tygodniu Przedsiębiorcy”.

Przedstawiciele Pierwszego Urzędu Skarbowego uczestniczyli w „Tygodniu Przedsiębiorcy”.

11 września 2017 roku na zaproszenie Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, przedstawiciele Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu uczestniczyli w  zorganizowanym w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy" spokaniu z podatnikami.


Podczas pełnionego w punkcie konsultacyjnym dyżuru  udzielano informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej , wyboru form opodatkowania podatkiem dochodowym , a także wątpliwości związanych w podatkiem VAT.
W przedsięwzięciu brały również udział osoby reprezentujące Urząd Miasta Opola, Państwową Inspekcję Pracy , Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.