«Powrót

Skarbowcy z Prudnika czytają dzieciom

Skarbowcy z Prudnika czytają dzieciom

Skarbowcy z Prudnika czytają dzieciom

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom ogłoszonego przez Fundację ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom,  w dniu 1 czerwca 2016 r. pracownicy Urzędu Skarbowego w Prudniku zorganizowali w siedzibie Urzędu spotkanie z uczniami III klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku. Spotkanie to było okazją nie tylko do odczytania fragmentu wybranej książki przez pracownika Urzędu, lecz również przybliżenia dzieciom roli, jaką pełnią urzędy skarbowe.
W spotkaniu wzięło udział 23 dzieci oraz 2 opiekunów. Uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki promujące Krajową Administracją Skarbową.