«Powrót

16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy

16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy

16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia wolnych dni od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej, 16 czerwca 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy, a dniem pracującym jest sobota 24 czerwca 2017 r.  dla jednotek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.