«Powrót

ePITY w Urzędzie Miejskim w Głogówku

ePITY w Urzędzie Miejskim w Głogówku

ePITY w Urzędzie Miejskim w Głogówku

W dniach 15 i 29 marca, 12 i 26 kwietnia w godzinach od 8.30 do 13.30 pracownicy Urzędu Skarbowego w Prudniku organizują w Urzędzie Miejskim w Głogówku dodatkowy punkt składania i przesyłania elektronicznych zeznań podatkowych za 2017 r.


Podatników prosimy o zabranie ze sobą informacji o wysokości osiągniętego dochodu w 2017 r., dokumentów uprawniających do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych oraz kwotę przychodu za 2016 r. umożliwiającą wysłanie zeznania przez Internet. Po wysłaniu rozliczenia, podatnicy otrzymają wydrukowane zeznanie z systemu e-Deklaracje i urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) potwierdzające złożenie zeznania.


ZAPRASZAMY