«Powrót

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w  Opolu wywiązując się z obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) do przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 pkt 6a ww. ustawy, informuje, że w IV kwartale 2017 r. umorzono ww. należności w łącznej kwocie 4.500 zł.