«Powrót

Nowe wymagania przewozowe w odniesieniu do ptaków domowych

Nowe wymagania przewozowe w odniesieniu do ptaków domowych

Nowe wymagania przewozowe w odniesieniu do ptaków domowych

Od 1 marca 2018 r. obowiązują nowe wymagania przewozowe w odniesieniu do ptaków domowych, przemieszczanych, jako zwierzęta towarzyszące w celach niehandlowych z terytorium lub państwa trzeciego do Unii Europejskiej.

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2017/2410 z dnia 20 grudnia 2017 r., zmieniającą decyzje 2006/415/WE i 2007/25/WE oraz decyzję wykonawczą 2013/657/UE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków, zmianie ulega również załącznik II i III do decyzji Komisji nr 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom.

Załączniki, o których mowa wyżej, stanowią odpowiednio nowe wzory (wersja polsko-angielska): świadectwa zdrowia zwierząt dla ptaków domowych oraz deklarację właściciela lub osoby upoważnionej (w załączeniu).

Szczegółowe informacje oraz wzór wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny .

Pliki do pobrania