«Powrót

Sobota 9 września 2017 r. dniem roboczym w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej

Sobota 9 września 2017 r. dniem roboczym w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej

Sobota 9 września 2017 r. dniem roboczym w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., w którym ustalono dla pracowników urzędów administracji rządowej 15 sierpnia  2017 r. dniem wolnym od pracy i wyznaczono 9 września 2017 r. dniem pracy, informujemy, że w  sobotę 9 września  2017 r. urzędy skarbowe województwa opolskiego, Izba Administracji Skarbowej w Opolu, Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu, Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu oraz oddziały celne w Kędzierzynie-Koźlu, Nysie i Opolu będą czynne w godzinach 7.30 – 15.30.