«Powrót

Spotkania dla podatników składających zeznania PIT-19A i PIT-16A w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach

Spotkania dla podatników składających zeznania PIT-19A i PIT-16A w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach

Spotkania dla podatników składających zeznania PIT-19A i PIT-16A w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach

10 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w sali 223, Urząd Skarbowy w Głubczycach organizuje spotkanie dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych, karty podatkowej oraz e-deklaracji składanych na formularzach PIT-19A, PIT-16A.             

Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  • prawidłowego sposobu wyliczenia odliczanych składek zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne,
  • elektronicznego przesyłania deklaracji,
  • obowiązków w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej, wykreślenia z rejestru w CEIDG oraz zmiany właściwości organów podatkowych,
  • obowiązku przesyłania ewidencji zakupów i sprzedaży VAT przez podatników podatku od towarów i usług w formie jednolitych plików kontrolnych, tj. JPK_VAT.

Udział w spotkaniu należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 77 485 30 51 wew. 228, na e-mail: us1603@op.mofnet.gov.pl lub osobiście w pokoju 228 Urzędu.