«Powrót

Spotkania dla podatników składających zeznania PIT-28 w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach

Spotkania dla podatników składających zeznania PIT-28 w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach

Spotkania dla podatników składających zeznania PIT-28 w Urzędzie Skarbowym w Głubczycach

12 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w sali 223, Urząd Skarbowy w Głubczycach organizuje spotkanie dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości składania zeznania PIT-28.            


Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  • najczęściej popełnianych błędów w składanych zeznaniach, 
  • elektronicznego przesyłania deklaracji,
  • obowiązków w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej, wykreślenia z rejestru w CEIDG oraz zmiany właściwości organów podatkowych,
  • obowiązku przesyłania ewidencji zakupów i sprzedaży VAT przez podatników podatku od towarów i usług w formie jednolitych plików kontrolnych, tj. JPK_VAT.

Udział w spotkaniu należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 77 485 30 51 wew. 228, na e-mail: us1603@op.mofnet.gov.pl lub osobiście w pokoju 228 Urzędu.