«Powrót

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Izba Administracji Skarbowej w Opolu, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz. U. 2019.2004 ze zm.) informuje, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania bądź darowizny innej jednostce sektora finansów publicznych lub jednostce samorządu terytorialnego.

W myśl przepisów ww. Rozporządzenia:

  1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1.
  2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę kierowany do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu powinien zawierać dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i § 39 ust. 3.
  3. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1.
  4. Składniki niezagospodarowane w żaden ww. sposób zostaną zlikwidowane.

Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia 03.11.2021 r. pisemnego wniosku z wymaganymi dokumentami na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
mail: ias.opole@mf.gov.pl(link otwiera nową wiadomość w programie obsługi poczty elektronicznej)

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Kaszczyszyn, tel. 77 44 03 330 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 13:00).

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.10.2021 Data publikacji: 28.10.2021 11:26 Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2021 07:45
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
Rejestr zmian