«Powrót

Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu

Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu

Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu

23 września odbyły się regionalne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.
W uroczystościach uczestniczyła Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pani Minister Anna Chałupa oraz zaproszeni przedstawiciele służb i instytucji państwowych.
Pracowników i funkcjonariuszy KAS odznaczono medalami za długoletnią służbę i uhonorowano odznakami „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej". Wręczono awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.

Regionalne obchody święta KAS rozpoczęły się mszą św. w intencji pracowników i funkcjonariuszy KAS w Kościele Seminaryjno-Akademickim Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Po mszy w auli Wyższego Seminarium Duchownego odbył się uroczysty apel, podczas którego nowo przyjęci funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej złożyli ślubowanie.

Wicewojewoda Opolski Tomasz Witkowski w asyście Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu pani Bożeny Kalety wręczył pracownikom i funkcjonariuszom opolskiej KAS odznaczenia państwowe Prezydenta RP za długoletnią służbę. Minister Anna Chałupa w asyście Dyrektor Bożeny Kalety uhonorowała odznakami „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej" wyróżnionych pracowników i funkcjonariuszy. Wicewojewoda Opolski w asyście Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu wręczył funkcjonariuszom akty mianowania Prezydenta RP na pierwszy stopień oficerski w Służbie Celno-Skarbowej. Awanse na wyższe stanowiska pracy i służby wręczyła Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu w asyście Minister Anny Chałupy.

Podczas uroczystości, Zastępca Szefa KAS pani Anna Chałupa zwróciła się do zgromadzonych zaznaczając, że: „Coroczne wyniki wskazują, że utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej przynosi oczekiwane efekty. Wprowadziliśmy szereg projektów, które nie byłyby możliwe bez codziennej, rzetelnej i odpowiedzialnej pracy i służby pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej".

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu pani Bożena Kaleta podkreśliła, że  w ciągu pięciu lat funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej udało się wspólnie wiele zmienić. Dziś pracownicy i funkcjonariusze tworzą jedno środowisko, w którym najistotniejsza jest współpraca.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, szefowie służb i jednostek administracji państwowej województwa opolskiego, dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy opolskiego urzędu celno-skarbowego i naczelnicy urzędów skarbowych województwa opolskiego.