«Powrót

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

Izba Administracji Skarbowej w Opolu przystąpiła do projektu Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko. W ramach programu realizowany jest następujący projekt:

„Głęboka modernizacja budynku biurowego Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 96a", Projekt nr POIS.01.03.01-00-0128/17

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl