«Powrót

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji.

Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywania informacji sektora publicznego następuję w formie decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1446), może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.07.2018 Data publikacji: 24.07.2018 15:38 Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2022 14:21
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu Osoba publikująca: Agnieszka Jóźwin-Dalecka Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
Rejestr zmian