Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Brzegu

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Brzegu

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Brzegu

  Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824 ze zm.) regulującej zakres, zasady i sposób obsługi osób uprawnionych, to jest osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w Urzędzie Skarbowym w Brzegu udostępnia się usługi pozwalające na komunikowanie się ww. osób, jak również zapewnia się możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza podczas komunikowania się w polskim języku migowym PJM, w systemie językowo-migowym SJM oraz SKOGN osób głuchoniewidomych.
  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
  W Urzędzie Skarbowym w Brzegu wdrożono następujące rozwiązania wspierające kontakt osób uprawnionych z Urzędem:

  1. informacja bezpośrednia: Sala Obsługi,
  2. poczta elektroniczna e-mail: us.brzeg@mf.gov.pl
  3. nr faksu: 77 400 52 02
  4. kontakt telefoniczny pod numerem: 77 400 52 30
  5. kontakt pisemny na adres: Urząd Skarbowy w Brzegu, ul. Składowa 2, 49-300 Brzeg,
  6. elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Urząd Skarbowy w Brzegu zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Pracownik Urzędu został przeszkolony w zakresie posługiwania się językiem migowym na poziomie podstawowym.
  Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511).
  Osoby uprawnione lub osoby przybrane zgłaszają chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub telefonicznie podając:

  1. wybraną metodę komunikowania się,
  2. informacje dotyczące osoby uprawnionej (imię i nazwisko, adres PESEL lub NIP),
  3. rodzaj sprawy do załatwienia,
  4. dane kontaktowe (nr telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiające niezwłoczne potwierdzenie uzgodnionego terminu spotkania.

  Po dokonaniu zgłoszenia organ podatkowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.
  Budynek Urzędu Skarbowego w Brzegu jest dostosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Jednocześnie informujemy, że osoby niepełnosprawne lub mające problemy z poruszaniem się w razie konieczności kontaktu z pracownikami innych komórek organizacyjnych pracujących na wyższych piętrach obsługiwane są na parterze budynku na Sali Obsługi Urzędu.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 10:48 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 13:38
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Barbara Popowicz