«Powrót

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna

Napis: Krajowy system e-faktur. Aplikacja podatnika

17 maja 2022 r. udostępniliśmy wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF.

Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji.

Aplikacja jest dostępna na stronie podatki.gov.pl( link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym). Aby rozpocząć pracę w aplikacji, należy uwierzytelnić się. Można to zrobić:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dla osób fizycznych),
  • pieczęcią kwalifikowaną (dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi) lub
  • podpisem zaufanym.

Pamiętaj! Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego.

Wersja produkcyjna Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia:

  • korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,
  • zarządzanie uprawnieniami i tokenami,
  • wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.

Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania

  • podgląd faktury (anonimowy dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),
  • weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Udostępniona wersja produkcyjna Aplikacji Podatnika KSeF uwzględnia również uwagi i sugestie zgłaszane podczas prowadzonych testów. Ewentualne problemy dotyczące jej funkcjonowania prosimy przesyłać na adres info.ksef@mf.gov.pl(link otwiera nową wiadomość w programie obsługi poczty elektronicznej)

Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na

Uwaga!Testowe wersje Aplikacji Podatnika KSeF są nadal dostępne.