Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Oleśnie

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Oleśnie

  Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym w Oleśnie

  Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824 ze zm.) regulującej zakres, zasady i sposób obsługi osób uprawnionych, to jest osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w Urzędzie Skarbowym w Oleśnie udostępnia się usługi pozwalające na komunikowanie się ww. osób, jak również zapewnia się możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza podczas komunikowania się w polskim języku migowym PJM, w systemie językowo-migowym SJM oraz SKOGN osób głuchoniewidomych.
  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
  W Urzędzie Skarbowym w Oleśnie wdrożono następujące rozwiązania wspierające kontakt osób uprawnionych z Urzędem:

  1. informacja bezpośrednia: Sala Obsługi,
  2. poczta elektroniczna e-mail: us.olesno@mf.gov.pl
  3. nr faksu: 34 358 24 59,
  4. kontakt telefoniczny pod numerem: 34 350 44 75,
  5. kontakt pisemny na adres: Urząd Skarbowy w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,
  6. elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Urząd Skarbowy w Oleśnie zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  Pracownik Urzędu został przeszkolony w zakresie posługiwania się językiem migowym na poziomie podstawowym
  Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 511).
  Osoby uprawnione lub osoby przybrane zgłaszają chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub telefonicznie podając:

  1. wybraną metodę komunikowania się,
  2. informacje dotyczące osoby uprawnionej (imię i nazwisko, adres PESEL lub NIP),
  3. rodzaj sprawy do załatwienia,
  4. dane kontaktowe (nr telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiające niezwłoczne potwierdzenie uzgodnionego terminu spotkania.

  Po dokonaniu zgłoszenia organ podatkowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.
  Budynek Urzędu Skarbowego w Oleśnie jest dostosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Jednocześnie informujemy, że osoby niepełnosprawne lub mające problemy z poruszaniem się w razie konieczności kontaktu z pracownikami innych komórek organizacyjnych pracujących na wyższych piętrach obsługiwane są na parterze budynku na Sali Obsługi Urzędu.
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 12:28 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 14:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Barbara Popowicz