przejdź do informacji Niskie podatki (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/konto-osoby-fizycznej/zaswiadczenia/