Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  NALEŻNOŚCI  SCENTRALIZOWANE

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych , podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywć na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  1. Rodzaj wpłaty:
  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgloszeń celnych,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostepnienie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług ( zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy( zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  Konto:  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN- Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  2.Rodzaj wpłaty:

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektorych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych(deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy.

  Konto: 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN- Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  3. Rodzaj wpłaty:

  • opłata paliwowa

   Konto: 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000 

  Nr rachunku w standardzie IBAN- Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  4. Rodzaj wpłaty:

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA  i WIT

  Konto: 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN- Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  5. Opłata skarbowa:

  Konto: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249-Bank Millennium S.A.- rachunek Urzędu Miasta Opole

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:58 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2020 14:24
  Autor: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
  Rejestr zmian