Informacje dla osób niesłyszacych w języku migowym

  Informacje dla osób niesłyszacych w języku migowym

  Informacje dla osób niesłyszacych w języku migowym

   

  Informacja o usłudze tłumacza języka migowego on-line.pdf (278,6 KB)


  Informacja o działalności urzędu celno-skarbowego.pdf ( 267,4 KB)

   

   

  Jak uzyskać informację publiczną.pdf ( 264,7KB)

   

   

  Jak złożyć skargę.pdf ( 262,6 KB)