Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

  Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

  Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

  DRUGI KWARTAŁ 2017 R.

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wywiązując sie z obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) do przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należnosci budżetu państwa, o których mowa w art. 60 pkt 6a ww. ustawy, informuje, że w II kwartale 2017 r. umorzono należności na ogólną kwotę w wysokości: 1 150,00 zł.

   

  TRZECI KWARTAŁ 2017 R.

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wywiązując sie z obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) do przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należnosci budżetu państwa, o których mowa w art. 60 pkt 6a ww. ustawy, informuje, że w III kwartale 2017 r. umorzono należności na ogólną kwotę w wysokości: 4 951,20 zł.

   

  CZWARTY KWARTAŁ 2017 R.

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wywiązując sie z obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) do przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należnosci budżetu państwa, o których mowa w art. 60 pkt 6a ww. ustawy, informuje, że w IV kwartale 2017 r. umorzono należności na ogólną kwotę w wysokości: 2 010 zł.

   

  PIERWSZY KWARTAŁ 2018 R.

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wywiązując się z obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) do przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 pkt 6a i pkt 7 ww. ustawy informuje, że w I kwartale 2018 r. umorzono należności na ogólną kwotę w wysokości: 3 446,40 zł.

   

  DRUGI KWARTAŁ 2018 R.

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wywiązując się z obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 Zpóźn. zm.) do przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 pkt 6a i pkt 7 ww. ustawy informuje, że w II kwartale 2018 r. umorzono należności na ogólną kwotę w wysokości: 7 176,40 zł.

   

  CZWARTY KWARTAŁ 2018 R.

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wywiązując się z obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 Zpóźn. zm.) do przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 pkt 6a i pkt 7 ww. ustawy informuje, że w IV kwartale 2018 r. umorzono należności na ogólną kwotę w wysokości: 1 258,00 zł.

   

  DRUGI KWARTAŁ 2019 R.

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wywiązując sie z obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) do przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należnosci budżetu państwa, o których mowa w art. 60 pkt 6a ww. ustawy, informuje, iż tut. organ w II kwartale 2019 r. umorzył należności na ogólną kwotę w wysokości: 5 313,80 zł.

   

  TRZECI KWARTAŁ 2019 R.

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wywiązując sie z obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) do przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należnosci budżetu państwa, o których mowa w art. 60 pkt 6a i pkt 7 ww. ustawy, informuje, iż tut. organ w III kwartale 2019 r. umorzył należności na ogólną kwotę w wysokości: 11428,00 zł.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.07.2017 Data publikacji: 31.07.2017 15:33 Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2019 12:40
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu Osoba publikująca: Agnieszka Jóźwin-Dalecka Osoba modyfikująca: Michał Buczyński