Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego) należy wpłacać:

  - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);

  - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);

  - podatek od towarów i usług (VAT, VAT-14, VAT w imporcie);

  - podatek od gier (POG);

  - dopłaty do gier (GHD);

  - inne opłaty i podatki, tj.:  

  • daninę solidarnościową (kod formularza DSF-1),
  • opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml (kod formularza ALK-1)
  • opłatę od środków spożywczych (kod formularza CUK-1)
  • opłatę wnoszoną przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych (kod formularza DRA-2)
  • podatek od sprzedaży detalicznej (kod formularza PSD-1)

  Numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikororachunku podatkowego) można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Pozostałe numery rachunków:

  55 1010 0071 2223 1609 3800 0000 - Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

  58 1010 0055 0201 6090 0007 0000 - Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

  03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 - Opłata skarbowa – rachunek Urzędu Miasta Opole

  60 1010 0055 0201 6090 0100 0000 - Dodatkowa opłata w przypadku niewniesienia opłaty za przejazd autostradą A2 (Konin-Stryków) i A4 (Wrocław-Sośnica)

  67 1010 1401 0012 9613 9120 0000 - Rachunek sum depozytowych

  Numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu grzywien nałożonych mandatatem karnym kredytowalnym lub zaocznym:

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 - MANDATY – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 - MANDAT-JNG – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.04.2015 Data publikacji: 20.04.2015 12:12 Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2024 08:54
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Sylwia Poliwoda
  Rejestr zmian