XIV edycja konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

  XIV edycja konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

  XIV edycja konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

  Laureaci czternastej edycji konkursu na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku stoi trzymając certyfikat konkursu. Towarzyszy mu prezes Business Centre Club i Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów.

  29 czerwca 2016 r. w siedzibie Business Centre Club (BCC) odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursu na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, było promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją podatkową a przedsiębiorcami relacji opartych na wzajemnej życzliwości i profesjonalizmie.


  W tegorocznej XIV edycji przedsiębiorcy wyróżniono 66 urzędów skarbowych (tu załącznik z wyróżnionymi). Tytuł Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy z województwa opolskiego otrzymały trzy opolskie urzędy:
  1. Urząd Skarbowy w Kluczborku reprezentowany przez Naczelnika Roberta Skibę,
  2. Urząd Skarbowy w Nysie reprezentowany przez Naczelnik Beatę Wilczyńską,
  3. Opolski Urząd Skarbowy reprezentowany przez Naczelnik Bożenę Kaletę.


  Urzędy Skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Przedsiębiorcy oceniali jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Podobnie jak w poprzednich edycjach przedsiębiorcy wskazywali na profesjonalizm oraz pozytywne nastawienie urzędników do podatnika. Sugerowali też m.in.: zwiększenie liczby szkoleń dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie przepisów podatkowych; poszerzenie doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; zwiększenie liczby personelu do obsługi interesantów; zmianę godzin pracy urzędu w niektóre dni na bardziej popołudniowe; zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla interesantów; skrócenie okresu oczekiwania na interpretacje urzędu. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym.


  Wyróżnione Urzędy Skarbowe, które otrzymały tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy mają prawo jego używania przez 1 rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.


  Uroczystość otworzył prezes BCC Marek Goliszewski, który pogratulował zgromadzonym wyróznienia w konkursie, następnie odniósł się do sytuacji gospodarczej w państwie i podkreślił znaczenie administracji podatkowej w kontaktach z przedsiębiorcami. Przedstawicielom nagrodzonych urzędów gratulował również podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś:


  Szanowni Państwo, to już 14. edycja konkursu na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Konkurs cieszy się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców. Chciałbym pogratulować naczelnikom nagrodzonych urzędów za ogromny wkład w budowanie profesjonalnej i przyjaznej administracji. Jestem dumny, że mogę pracować z tak oddanymi i zaangażowanymi pracownikami jak Państwo. Wasza postawa pokazuje, że można być skutecznym i przyjaznym dla naszych podatników (źródło: www.bcc.org.pl).


  Podziękowanie za wyróżnienia w imieniu nagrodzonych złożyła Bożena Kaleta, Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu. Przyznała, że tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy to powód do dumy i informacja, że pracownicy spełniają standardy obsługi. Administracja podatkowa zmienia się, bo zmienia się także jej otoczenie. Chce być nowoczesna, przyjazna i skuteczna. Jednocześnie musi być sprawna, ale i tańsza, bo tego oczekują podatnicy.

  Rejestr zmian