«Powrót

Podpisano porozumienie ze Śląskim Oddziałem Straży Granicznej

Podpisano porozumienie ze Śląskim Oddziałem Straży Granicznej

Podpisano porozumienie ze Śląskim Oddziałem Straży Granicznej

Barbara Bętkowska-Cela- Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu oraz płk SG Adam Jopek - Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej podpisują  porozumienie

18 lipca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Opolu Barbara Bętkowska-Cela- Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu oraz płk Adam Jopek - Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej podpisali porozumienie dotyczące zasad współdziałania w zakresie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Porozumienie stanowi podstawę do podejmowania wspólnych działań w zakresie kontroli przewozu drogowego towarów monitorowanych przez  funkcjonariuszy  Służby Celno – Skarbowej Opolszczyzny  oraz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu .
Współpraca ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy umawiającymi się stronami
i zwiększenie efektywności realizowanych zadań.