Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

   

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn.zm),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z  późn.zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r.  w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 z późn. zm.)

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają pokazywania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).
  Specyfika zadań Izby Administracji Skarbowej sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez Izbę.
  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwrócić się do Sekretariatu Izby Administracji Skarbowej w Opolu pod numerem telefonu: 77 454 00 67 do 70 lub 77 440 32 38.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2017 Data publikacji: 02.03.2017 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2022 09:45
  Autor: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Sylwia Poliwoda
  Rejestr zmian