Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2021 poz. 1540 t.j.),
  • ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz.U. 2022 poz.166),
  • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. 2022 poz.479),
  • ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz.U. 2022 poz.859),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2021 poz.735),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe( Dz.U.2015, poz. 2355) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 1451).
   

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają pokazywania jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa (odwołanie, zażalenie itp.).
  Specyfika zadań Izby Administracji Skarbowej sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez Izbę.
  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwrócić się do Sekretariatu Izby Administracji Skarbowej w Opolu pod numerem telefonu: 77 454 00 67 do 70 lub 77 440 32 38.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.03.2017 Data publikacji: 02.03.2017 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2022 09:42
  Autor: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba publikująca: Justyna Bioły-Kobylańska Osoba modyfikująca: Sylwia Poliwoda
  Rejestr zmian