Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu
   

  Podstawą prawną funkcjonowania kontroli zarządczej jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), która nakłada na kierownika jednostki, obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego zostały określone w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów nr 15, poz. 84).

  Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej. Opisują kluczowe obszary zarządzania jednostką. Zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

  1. środowisko wewnętrzne,
  2. cele i zarządzanie ryzykiem,
  3. mechanizmy kontroli,
  4. informacja i komunikacja.
  5. monitorowanie i ocena.

  Kontrola zarządcza obejmuje działalność i funkcjonowanie całej jednostki, jest narzędziem wspomagającym kierowanie jednostką.

  System kontroli zarządczej to sposób spojrzenia na jednostkę, który ma ułatwić zarządzanie nią w uporządkowany sposób. Istotą tego systemu jest wyznaczenie i ścisłe sprecyzowanie celów do osiągnięcia oraz przypisanie im zadań do zrealizowania przez jednostkę.

  Obok orientacji na realizację celów i zadań, specyficznym dla kontroli zarządczej jest akcentowanie indywidualnej odpowiedzialności kierownika jednostki. Jednocześnie, system kontroli zarządczej, przenikając przez wszystkie obszary działalności jednostki, zakłada jej samodoskonalenie, a także monitorowanie i poprawianie realizowanych przez nią procesów.

  Poprzez skuteczny system kontroli zarządczej kierownictwo jednostki uzyskuje wystarczające (racjonalne) zapewnienie, że założone cele i zadania zostaną osiągnięte.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 18:11 Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2022 12:17
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Justyna Bioły-Kobylańska
  Rejestr zmian