Zasięg terytorialny

    Zasięg terytorialny

    Zasięg terytorialny

    Zakres terytorialnego zasięgu działania Izby Administracji Skarbowej w Opolu obejmuje obszar województwa opolskiego, w którym znajdują się siedziby 13 urzędów skarbowych (w tym 1 wyspecjalizowanego - Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu) oraz Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu.

    Rejestr zmian