Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe dla dochodów niescentralizowanych 

  Numery rachunków bankowych jednostki budżetowej oraz sum depozytowych
  z tytułu należności niescentralizowanych, m. in.:  wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów.

  Dochody budżetowe dotyczące funkcjonowania Izby Administracji Skarbowej w Opolu, m.in.

  • opłaty za wydanie kserokopii / wydruków
  • odszkodowania
  • należności cywilnoprawne,
  • koszty sądowe zasądzone na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu

  Rachunek: 31 1010 1401 0013 3922 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) PL 31 1010 1401 0013 3922 3100 0000

  Rodzaj wpłaty:

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • wadia,
  • bilon wyjęty z automatów zabezpieczony do spraw karnych

  Rachunek: 20 1010 1401 0013 3913 9120 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN: PL 20 1010 1401 0013 3913 9120 0000

   

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat
  i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  Rodzaj wpłaty:

  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  Rachunek: 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN: PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  Rodzaj wpłaty:

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  Rachunek: 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN: PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000


  Rodzaj wpłaty:

  • opłata paliwowa

  Rachunek: 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN: PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  Rodzaj wpłaty:

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  Rachunek: 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN: PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 18:27 Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2024 13:29
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Sylwia Poliwoda
  Rejestr zmian