Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze

    Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze

    Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze

    Zgodnie z przepisem § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2367  z późn.zm. ) w przypadku, gdy organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego, tytuły wykonawcze przekazywane w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1 c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tj. przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków elektronicznej), sporządza się w formacie danych wskazanym w instrukcji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  internetowej Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
    Powyższe dane dostępne są na Portalu wierzycieli i organów egzekucyjnych spoza Krajowej Administracji Skarbowej (link otwiera okno w serwisie zewnętrznym)