Status prawny urzędu skarbowego

  Status prawny urzędu skarbowego

  Status prawny urzędu skarbowego

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Naczelnik wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Skarbowego.
  Naczelnik Urzędu odpowiada przez Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej   w Opolu  za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu skarbowego.
  Zakres działania, terytorialny zasięg i organizację urzędu skarbowego określają
  w szczególności:

  1. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (poz. 1947 z późn.zm);
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (poz. 1948 z późn. zm.);
  3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz.1870 z późn. zm.);
  4. rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (poz. 393);
  5. zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41);
  6. przepisy odrębne;
  7. Regulamin organizacyjny.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 17.04.2015 Data publikacji: 17.04.2015 14:11 Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2017 12:21
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Barbara Popowicz
  Rejestr zmian