Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie-Koźlu

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie-Koźlu

  Jak załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie-Koźlu

  Urząd Skarbowy przyjmuje klientów na sali obsługi w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

  Przyjmowanie korespondencji odbywa się na sali obsługi w dni robocze w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki od 7:30 do 18:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poprzez ePUAP, a także ustnie do protokołu.
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania. Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Urzędu.

  Naczelnik Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 16:30.

  Wszystkie sprawy można załatwić również poprzez złożenie wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika (konto jest bezpłatne) na platformie ePUAP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 16:22 Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2020 13:15
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu Osoba publikująca: Barbara Popowicz Osoba modyfikująca: Michał Buczyński