Mandaty

  Mandaty

  Mandaty

  Informacje dotyczące mandatów karnych

  W sprawie mandatów karnych nałożonych po 1 stycznia 2016 r. można dzwonić w godzinach od 7.30 do 15.30  pod numer:

  77 549 20 00 wew.:  713, 715, 717, 718, 719, 735, 737, 771, 772, 773, 774.

  lub

  77 407 45 50

  Kontakt mailowy:
  wplaty-mandaty@mf.gov.pl

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nie jest organem właściwym w sprawach grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego do dnia 31 grudnia 2015 r.

  Od 1 stycznia 2016 r. wpłaty z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole. Minister Finansów wyznaczył w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do poboru należności z terenu całego kraju, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa - na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2018 poz. 475 ze zm.).

  Numery rachunków bankowych do dokonywania wpłat z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym:

  • „MANDATY" - 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa.

  Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

  • „MANDAT - JNG" – 96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.